Trend naar hoger bouwen heeft een impact op de organisatie van de bouwwerf

Waarom bouwen we steeds hoger?

 

Om wonen betaalbaar te houden, kiezen meer gezinnen voor een appartement in plaats van een rijwoning of vrijstaande woning. Niet onlogisch: het aantal gezinnen blijft groeien, maar steeds minder ruimte wordt beschikbaar gesteld om te bouwen. Het antwoord van projectontwikkelaars? Steeds hoger bouwen. De eventuele betonstop die er zit aan te komen zal dit proces enkel maar versnellen.

Welk verschil merkt u op in de manier waarop tegenwoordig gebouwd wordt in steden?

Johan Devriese – CEO Orion Dynamic:

“We zien dat veel grote bouwwerven gerealiseerd worden op zeer weinig beschikbare open ruimte. Veel projectleiders geven aan dat de kosten die de steden en gemeenten aanrekenen voor het tijdelijk gebruik van voetpaden, straten of parkeerstroken, doorwegen in hun beslissing om te bouwen met minder ruimte-inname tijdens het verloop van de werf.

De fileproblematiek heeft zeker ook een impact. Steden houden hier rekening mee in hun vergunningen. In de meeste grote steden zoals Antwerpen en Brussel houdt men vast aan het principe dat het voetpad en de straat steeds vrij moeten blijven. Torenkranen en stellingen op het voetpad of de straat krijgen niet meer zo gemakkelijk een vergunning. Aannemers houden hier dan ook rekening bij het opmaken van hun prijzen. Het stopzetten van de aanbestedingsprocedure voor het nieuwe VRT-gebouw wegens de hoge transportkosten, is hier een goed voorbeeld van.”

Welke concrete impact heeft de trend naar bouwen in de hoogte voor de inrichting van werven?

Xavier Van Heule:

“Bij een hoger project (denk hierbij aan 30 verdiepingen) neemt het ophijsen van materiaal meer tijd in beslag. Dat gaat namelijk trager vooruit dan bij een gebouw van slechts 10 verdiepingen. Hiermee moet je rekening houden bij het inplannen van het bouwproces.

Johan Devriese:

“Naarmate de bouw hoger wordt, wordt de logistiek op de werf complexer. Dit zorgt ervoor dat het verticaal transport op de werf nog belangrijker wordt. Als we nieuwe bouwliften aankopen voor ons verhuurpark, kopen we standaard bouwliften met masten en ankers voor 50 m hoogte, terwijl dit vroeger standaard 30 m was. Bovendien investeren we tegenwoordig ook meer in gesloten bouwliften met een hogere snelheid, speciaal voor hoge gebouwen.”