Toegang tot de constructie van een ondergrondse nutsleiding

Type machine:

Toepassing: personen- en goederenbouwlift

Bij de bouw van een grote ondergrondse nutsleiding in Antwerpen werd er een bouwlift voorzien voor de toegang tot de inspectieput. Vanuit deze put van 30m diep met een diameter van 15m vertrekken alle werken (persput). Ook aan de andere zijde van de tunnel werd een bouwlift geplaatst (ontvangstput).